Dräneringsarbete Kalmar

Ett dräneringsarbete utfört i Kalmar

Är du i behov av dräneringsarbete i Kalmar med omnejd? Det är en god investering för att hålla husgrund och källare skyddade. Vi på Askerberg bygg AB erbjuder prisvärd dränering, utan några dolda kostnader. Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert.

Varför är dränering så viktigt?

Alla fastigheter behöver någon form av dränering, men hur den utförs beror på markförhållandena och hur husgrunden ser ut. Fungerar dräneringen dåligt kommer det leda till att fukt tränger in eller rentav översvämning. Får fastighetens grund aldrig möjlighet att torka, då riskerar den att börja vittra sönder. Dessutom kan fukt leda till mögel, vilket är skadligt för hälsan för de som använder fastigheten. Vissa situationer är mer problematiska och kräver ett mer omfattande dräneringsarbete, medan andra är enklare att åtgärda. Till exempel är lerjord ofta mer besvärlig än grus och sand som brukar leda bort vattnet på ett bättre sätt. Därför börjar vi alltid med att besiktiga.

Askerberg bygg AB har lång erfarenhet av att utföra lyckade dräneringsarbeten. Mycket handlar om att göra noggranna mätningar och upptäcka skador och problem som du inte kan se med ögat. Sedan kan vi ta fram en lösning som passar för just dina unika förhållanden. Vi finns i Kalmar och utför dräneringsarbeten i hela den omgivande regionen. Tveka inte att ta kontakt om du behöver diskutera ett dräneringsprojekt. Hos oss får du tillgång till vår breda kompetens på området och givetvis även en gratis offert.

Förebygg framtida problem

Ett av de bästa argumenten för att investera i dränering är att du kraftigt kan förbättra avrinningsegenskaperna och slippa bekymmer under ett ovanligt fuktigt och regnigt år. Trots allt har vi ingen kontroll över vädret. Ett väl utfört dräneringsarbete är en del i att ta hand om en fastighet och säkerställa att den får en lång livstid. Mögel och fuktskador är mer kostsamma och tidskrävande att åtgärda. Kontakta oss på Askerberg bygg AB i Kalmar så hjälper vi dig med ditt dräneringsarbete!

Välkommen!

Söker du efter ett byggbolag på Öland? Askerberg Bygg AB finns visserligen i Kalmar men vi erbjuder våra tjänster inom bygg inom en vid radie.


Meny


Skicka ett meddelande

Välkommen att kontakta oss för en gratis offert!

(Lämna tom)

© 2021 Byggkalmar.com. Alla rättigheter förbehållna.