Dräneringsarbete Kalmar

Är du i behov av dräneringsarbete i Kalmar med omnejd? Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert.

Varför är dränering så viktigt?

Alla fastigheter behöver någon form av dränering, men hur den utförs beror på markförhållandena och hur husgrunden ser ut. Fungerar dräneringen dåligt kommer det leda till att fukt tränger in eller rentav översvämning. Får fastighetens grund aldrig möjlighet att torka, då riskerar den att börja vittra sönder. Dessutom kan fukt leda till mögel, vilket är skadligt för hälsan för de som använder fastigheten. Vissa situationer är mer problematiska och kräver ett mer omfattande dräneringsarbete, medan andra är enklare att åtgärda. Till exempel är lerjord ofta mer besvärlig än grus och sand som brukar leda bort vattnet på ett bättre sätt. Därför börjar vi alltid med att besiktiga.

Öppnad brunn vid ett dräneringsarbete i Kalmar
Dräneringsproffs

Anlita dräneringsproffs

Vi har lång erfarenhet av att utföra lyckade dräneringsarbeten. Mycket handlar om att göra noggranna mätningar och upptäcka skador och problem som du inte kan se med ögat. Sedan kan vi ta fram en lösning som passar för just dina unika förhållanden. Vi finns i Kalmar och utför dräneringsarbeten i hela den omgivande regionen. Tveka inte att ta kontakt om du behöver diskutera ett dräneringsprojekt. Hos oss får du tillgång till vår breda kompetens på området och givetvis även en gratis offert.

Förebygg framtida problem

Ett av de bästa argumenten för att investera i dränering är att du kraftigt kan förbättra avrinningsegenskaperna och slippa bekymmer under ett ovanligt fuktigt och regnigt år. Trots allt har vi ingen kontroll över vädret. Ett väl utfört dräneringsarbete är en del i att ta hand om en fastighet och säkerställa att den får en lång livstid. Mögel och fuktskador är mer kostsamma och tidskrävande att åtgärda. Kontakta oss på Askerberg bygg AB i Kalmar så hjälper vi dig med ditt dräneringsarbete!

Utflöde av vatten från en brunn. Genombrott i vattenförsörjningssystemet.