Schaktarbete Kalmar

Vi tar oss an både små och stora schaktarbeten i Kalmar med omnejd. Kontakta oss så skräddarsyr vi en offert.

Lång erfarenhet av schaktarbeten

Många projekt ställer krav på ett bra schaktarbete om de ska flytta på som planerat. Det kan handla om att förbereda en stor tomt för byggnation eller bara skapa en lämplig yta för att anlägga en trädgård.

Om du vill undvika fördröjningar och oförutsedda problem som gör projektet dyrare än planerat, lönar det sig att anlita ett företag som har mångårig erfarenhet av markarbeten. Annars riskerar du att bli sittande med mark som inte går att bygga på eller stora schakthögar som behöver forslas bort. Väljer du Askerberg bygg AB behöver du inte oroa dig för att ditt projekt ska stanna upp. Hög kundnöjdhet är något vi prioriterar och vi har de maskiner och den kompetens som krävs för att utföra schaktarbetet i Kalmar på ett fackmannamässigt sätt.

Schaktarbete utförs med gul grävmaskin i Kalmar
Grävmaskin under ett pågående schaktarbete

Schaktarbete för sluttningshus och sluttningstomter

En ganska vanlig situation är att en tomt sluttar och det skapar en stor utmaning för nybyggnation eller tillbyggnation. Lösningen för att få de plana ytor som behövs är att genomföra ett gediget schaktarbete. Ibland ingår även sprängning av berg som leder till behov av bortforsling av stora berg- och jordmassor. Askerberg bygg AB har genomfört lyckade mark- och anläggningsarbeten för klienter i hela Kalmarregionen. Just schakt & schacktarbeten är ett område som kräver stor kunskap. Vår erfarenhet leder till ett gott resultat, samtidigt som vi har möjlighet att ta hänsyn till den naturliga miljö som finns på plats.

Tveka inte att kontakta oss när du är i behov av prisvärt schaktarbete i Kalmar eller på Öland. Vi står till tjänst om du har en fråga eller vill bolla idéer om ett byggprojekt som kräver schaktarbete. Sedan kan vi ta fram en gratis offert för det tilltänkta arbetet.